خدمات بین‌الملل

بازدید از مراکز آموزشی یکی از راه‌های مؤثر و لذت‌بخش برای کسب تجربه و آشنایی با دستاوردهای ملل دیگر در زمینه آموزش و پرورش است.

خدمات بین‌الملل مؤسسه واله، هم برای مدیران و کادر آموزشی و هم برای دانش‌آموزان، تورهای آموزشی-تفریحی خارج از کشور را طراحی کرده است که به تدریج اعلام خواهد شد.

برنامه‌های آینده
برنامه‌های گذشته
نام برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت
نام برنامه تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت
تور مراکز آموزشی انگلستان ویژه مدیران و کادر آموزشی مدارس 1396/02/03 1396/02/09 لغو شده
تور مراکز آموزشی انگلستان ویژه مدیران مدارس - 1395 1395/03/16 1395/03/23 اتمام ثبت نام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.