لطفا تمامی موارد خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید.

مشخصات فردی

اطلاعات تحصیلی

سوابق کاری

اطلاعات تکمیلی

ثبت

بخش ۱ از ۵ مشخصات فردی

بخش ۲ از ۵ اطلاعات تحصیلی

مدرک رشته تحصیلی نام دانشگاه/مرکز/مؤسسه محل تحصیل سال شروع سال خاتمه معدل کتبی توضیحات
دوره متوسطه
نام زبان وضعیت خواندن وضعیت نوشتن وضعیت مکالمه
عنوان دوره مؤسسه آموزشی مدت دوره به ساعت گواهینامه توضیحات(اختیاری، حداکثر 200 کاراکتر)

مهارت‌هایی مانند excel, office, indesign, سخنرانی و ...

عنوان مهارت میزان توانایی توضیحات(اختیاری حد اکثر ۲۰۰ کاراکتر)

سوابق کاری(قبلی و فعلی ) : مرحله ۳ از ۵

نام شرکت/مؤسسه آخرین عنوان شغلی آخرین حقوق و مزایا(ریال) وضعیت بیمه وضعیت اشتغال مدت اشتغال(سال) سرپرست مستقیم و تلفن تماس علت ترک کار

اطلاعات تکمیلی : مرحله ۴ از ۵

نام و نام خانوادگی شغل سازمانی در واله نوع آشنایی توضیحات
نام و نام خانوادگی شغل نوع آشنایی آدرس و شماره تلفن

تایید موارد ثبت شده : مرحله ۵ از ۵

در صورتی که از صحت موارد وارد شده اطمینان دارید دکمه ثبت را فشار دهید

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مؤسسه آموزشی فرهنگی واله است.